SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SCHUCO    SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İnsanların refahını yükseltmek ve korumak.

Sosyokültürel yaklaşımların, ekonomik ve ekolojik kalitelerin eşit şekilde dikkate alındığı sürdürülebilir mimarlığa yönelik çabalar, gittikçe daha güçlü bir hal almaktadır. Bu hareketin merkezinde insan, mekan ve çevrenin uyumlu hale getirilmesi çabası bulunmakadır.
 
İnsanların sağlığı ve rahatlığı teşvik edilmeli ve sağlanmalıdır. Bunu, kullanıcılarını görsel, termik, akustik, ergonomik ve hijyenik kalitesi sayesinde etkileyen ve aynı zamanda uzun ömürlülüğe ve karlılığa yönelik ekonomik talepleri karşılayan binalar mümkün kılmaktadır. Bunun haricinde binalar ve ilgili yapı ürünleri, değerli ham maddeleri kullanımdan sonra ideal bir hammadde döngüsü ile elde etmek ve tekrar değerlendirmek için yaşam döngülerinin tamamı bakımından incelenebilir.

Schüco bu geliştirmeyi alarak, odağı insan olan ve doğa ile uyumlu teknolojiler yaratır. Yatırımcılar, mimarlar, inşaat sahipleri ve Partnerler, ilk fikirden cephenin sökümüne kadar projenin tüm aşamalarında desteklenir. Bu, sertifikalandırma tavsiyesini, sürdürülebilir sistemleri kullanan tasarımları, çevresel ürün beyanını ve bina kabuğunun geri dönüşümünü kapsar. Bu sırada Schüco sistemleri sürdürülebilir inşa için temel oluşturur. PVC, alüminyum ya da çelikten olmasına bakılmaksızın, her zaman sürdürülebilir ürün geliştirmesi için temel prensiplere tabidir. Schüco sistemleri maksimum tasarım özgürlüğü ve yüksek tasarım cazibesi sunar ve bunun haricinde yüksek kullanılabilirlik, kullanıcı konforu, enerji verimliliği, kaynak koruması ve iklim koruması üzerine tasarlanmıştır. Uzun süre dayanması ve geri dönüşümü sayesinde sürdürülebilir binaları gerçeğe taşırlar.